FORSIDE / ARRANGEMENTER / Historisk aften / Årsmøte med påfølgende kåseri om...

a a a
 


Årsmøte med påfølgende kåseri om Brevik på 1940 - og 50-tallet

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til 

Brevik Rådhus onsdag 15. februar kl. 18.00

Rett etter at årsmøte har funnet sted vil det bli kåseri ved Johnny Sørensen om "Brevik på 1940- og 50-tallet" 

HAR DU SAKER TIL ÅRSMØTE?
Dette kan sendes på epost til : brevikhistorielag@gmail.com / telefon: 98250305 
Saker til styret må meldes inn senest 10 dager før møte.
 

MÅL OG VISJON
Brevik historielag har som mål og visjon å ta vare på og videreformidle Breviks fjerne og nære historie i form av årbøker, bilder, filmer, gjenstander og bygninger.
 Vi arrangerer vekterturer, historiske aftener, guidede vårturer i lokalmiljøet, torg- og garasjesalg, 60+ arrangementer og digitale vandreturer.
 Alt gjøres på frivillig basis og dugnad.

KONTIGENT FOR 2017 (Betalingsfrist 15.02.17)
Takk for at du er/vil bli medlem og vil bidra til at vi kan opprettholde vårt arbeid med å ivareta historien til Brevik.
 Medlemskap i Brevik Historielag 2017 ser slik ut

  • Kun medlemskap kr 150,-
  • Medlemskap m/årbok 2017, levert til adresser i Brevik kr 350,-
  • Medlemskap m/årbok 2017 tilsendt i posten/inkl. porto kr 420,-

Konto: 2670 37 00305 Husk å skrive ditt navn og adresse når du betaler!

BEDRE KONTAKT MED MEDLEMMENE

Ønsker du å motta informasjon, innbydelser til arrangementer og oppdateringer fra historielaget?
Send en mail til vår nestleder Turid Berg på: turidb2@online.no
Hilsen styret v/ Tone Bente Bergene Holm, Turid Berg, Elisabeth Kirkenes,Mette Ravlo, Kristin Onsrud, Harald Nikman, Harry Skui, Kjell Gulliksen, Aud Darrud


Brevik Byvåpen

Du vet du er fra Brevik når...

Brevik Torg - og Garasjesalg på FB


Developed by Aplia AS - Powered by eZ Publish