Vekterens oppgaver

I Brevik hadde man etter 1845 både politi og vektere. Vekterens arbeidstid var både dag og natt. Foruten at vekteren skulle sørge for ro og orden i byen om kvelden og natten, var det vekterens oppgave å påse at eventuelle branntilløp ble meldt fra hurtigst mulig.

I en treby som Brevik hvor husene i sentrum lå tett i tett, var faren for brann alltid til stedet. I 1761 brant hele byen ned, og i 1800 var det en stor bybrann hvor hele området ved øvre torg og nordover brant ned.

Brann var den store frykten for byens innbyggere. Piper og ovner var jo av en helt annen og mye dårligere kvalitet enne de er i dag. Ofte lå tømmer og treverk helt inn til selve pipa. Mørtelen som skulle binde stenene sammen, var sikkert heller ikke av beste slaget. Det fremgår da også av vekterens instruks at han på sin nattevandring skulle se etter om noen piper "brakk av".

Det var derfor en stor betryggelse for byens innbyggere å vite at vekteren gikk og passet på byen gjennom hele natten.

Det var en rekke sjenkesteder i Brevik i vekterens tid. Her skulle vekteren påse at alt gikk ordentlig for seg uten for mye bråk til sjenanse for byens borgere.

Barn som var for sent ute om kvelden, ble jaget hjem. I det hele tatt var vekteren en person som sørget for at alt var som det skulle i byen til enhver tid.

I følge instruksene gikk vekteren ute om natten fra kl 21.00 om kvelden til kl 05.00 på morgenen i tiden 14. okter til 14. april. I sommerhalvåret var tiden fra kl 22.00 på kvelden til kl 04.00 på morgenen. Han gikk fast oppsatt rute i byens sentrum og på en del av Øya gjennom helel natten.

Spesielt om vinteren kunne det være en meget sur jobb. Hver time skulle han rope ut klokkelsett og vindretning, feks: "Hou, Vægter hou, Klokken er slagen to, Vinden er nordvest." Ropet skulle foretas med 6 'a 10 hus mellomrom i byens sentrum og på Øya.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler