Bøker du kan få kjøpt

Oversikt over tilgjengelige bøker

ÅR

TITTEL

PRIS

LAGER

1980

Diverse. Ole Grubbe. Grimsby. Olga Godager. Brevik Historielags første 25 år.

100,-

ja

1981

Diverse. Bilder fra nedre Setre. Dagbok fra 1876. Brevik Historielag 1951-1976.

100,-

ja

1982

Diverse. Buas isforretning. Planter i Brevik. Øya verk-sted. Rettsaken mot C. Barclay. Bilder fra øvre Setre.

100,-

ja

1983

Diverse. Handelsmuseet. Brevik rundt 1900. Skien tolldistrikt. Bakkjern. Bilder Åsen/Furulund.

100,-

ja

1984

Sandøya (E. Abrahamsen), Øyas historie. Skolen, Landhandelen. Vei/ferjetrafikk. Gårdshistorie (hus)

100,-

ja

1985

Diverse. Å være førstereisgutt. Grubbes målebrev på en skute. Bilder fra Kanalen, Heia og Blekebakken.

100,-

ja

1986

Diverse. Stedsnavn. Brevik sett med reiselivsøyne. Le-gene Albretsen og Coch. Dører. Historielaget 1976-86

100,-

ja

1987

Langangens historie. (Thor A. Wiersdalen)

100,-

ja

1988

Med post i 300 år. Brevik postkontor 1689-1889. Postveier. Knutepunkt. Utvikling

100,-

ja

1989

Brevik i våre hjerter. 50 års kavalkade 1939-1989. Bilder og tekst fra hvert år.

100,-

ja

1990

Minner fra gode gamle dager. Myradammen. Steds-navn. Dr. Middelfart. Ballastmerke. Bark Oryx

100,-

ja

1991

Fornminner i Grenland. Kart. Boplasser, helleristninger og gravplasser.

100,-

ja

1992

Vår nære fortid. 17 mai 1894. Minne fra seilskute-tiden. Avduking av Curt Adeler monumentet i Brevik.

100,-

 

1993

Brevik skole 300 år (1693-1993). De første 200 år. Skolen i vårt århundre. Skolen under krigen. Lærere.

100,-

 

1994

Under tysk okkupasjon. Fra okkupasjonsårene i Brevik 1940-44. Diverse artikler og bilder.

100,-

 

1995

Breviksbanen 100 år (1895-1995). Åpning av kong Oscar. Stasjonsbygningen. Togdrift. Stasjonsmestre.

100,-

 

1996

Overfarten Brevik/Stathelle. Fra fergepram til Breviksbrua og Grenlandsbrua.

100,-

 

1997

Eidangerhalvøya. Heistad, Brattås og Skjelsvik. Natur. Historie. Kommunikasjon. Foreninger. Næringsliv

100,-

 

1998

Båter bygd og levert av Trosvik Verksted. Fra sjøfartsbyen Breviks industrihistorie.

100,-

 

1999

Biblioteket – Bøker for folk flest. Bibliotekets historie og utvikling. Krigstid. Sykehusbibliotek.

100,-

 

2000

Fisk og fiskeskøyter i Brevik, Eidanger, Porsgrunn og Øyene. Fiske og fangst. Fiskeslag. Oversikt over båtene

100,-

 

2001

Fra sjøfartsbyen Brevik. Brevik og omegn Sjømands-forening 1867-2001.

100,-

 

2002

Breviksfolk forteller. Nicolay Coch. Intervjuer med Breviksfolk. Skonnerten Gurine m.m.

100,-

 

2003

Kjørholt Kalkstensbrudd og Kjørholt Gruver (Martin Åsebø). Gruvesamfunnet Kjørholt.

100,-

 

2004

Brevik i hverdag og fest. Etterkrigsbetraktninger. Intervju med Breviksfolk. H.M. Albretsen. Bilder.

100,-

 

2005

Breviksfolk ute og hjemme. Anders Jensen Høgh. Carl Albretsen. Stedsnavn, gater og steder. Brevik sykehus

100,-

 
 

Folk og hjem i Brevik. Diplom Is. Kongen av Siams besøk. Hus og hjem på Sylterøya gjennom 150 år.

100,-

 

2007

Brevikshjem. Hus og hjem på Sylterøya. De kom aldri hjem igjen (sjøfolk fra 1860 til 1918)

100,-

 

2008

Hus og hjem i Blekebakken og Trosvik. Oliver Smith.

100,-

 

2009

Fra Breviks historie. Hus og hjem på Strømtangen og Trosvik. Tyske festninger i fjorden.

100,-

 

2010

Brevik før og nå. Hus og hjem i Berget og i Gropa. Korvetten. Ung i Brevik på 50 tallet.

100,-

 

2011

Brevik før og nå. Hus og hjem på skoleberget. Cort Sivertsen Adeler. Bilder fra Trosvik verksted.

100,-

 

2012

Brevik før og nå. Hus og hjem i Pilebakken og Indre havn. Gruppe 9. Ole P. Høiland.

100,-

 

2013

Brevik før og nå. Kjøpmannsgårder og handelsvirk-somhet i sentrum. Kinoen, Storgt. 20. B. E. Esmark.

100,-

 

2014

Brevik før og nå. Hus og hjem på nedre Setre. Zoar-bakken. Kong Carl. Barndom før og nå. Kyststien.

100,-

 

2015

Brevik før og nå. Hus og hjem på Grubbehaugen og Langbrygga. Brevik barnepark 1957-2009. Kiosken.

100,-

 

2016

Brevik før og nå. Hus og hjem Lilletorvet og Bukta. Castberg/ de Castbergske barnelover. Karl Hoffmann.

100,-

 

2017

Brevik gjennom 400 år. Fem sentrumsgårder. Foreningsoversikt. Portrettintervju med Johnny Sørensen.

100,-

 

2018

Brevik før og nå. Tyskerleiren, Brakkene, skolen m.m.

300,-

 

2019

Hus og hjem på Setre, Sanitetsforeningen m.m. (utgis November 2019) 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler