GAMLE AVISER

Gamle aviser fra Brevik er en god kilde til byens historie

I 1891 startet boktrykker Georg Bye avisen "Bratsberg blad".  Han hadde da kjøpt porsgrunnbladet "Telefon's" og flyttet selve trykkeriet til Raaums gård (Sparebanken) på fisketorget. Her ble avisen trykket i noen få år før trykkeriet ble flyttet opp til øvre torv (trolig i 1906 da Axel Naper kjøpte trykkeriet). 

Bratsberg Blad

"Bratsberg Blad" ble trykket og utgitt i Brevik frem til 1925, da forlagsretten ble overdratt til A/S Breviks Dagblad. Fra av da ble det slutt på den fysiske trykkproduksjonen av aviser i Brevik. Det ble en samkjøring av tre aviser, "Fremskridt", "Grenmar" og "Breviks Dagblad". Avisene var identiske bortsett fra selve navnet.

I alle år fra 1891 hadde "Bratsberg blad" også blitt drevet som aksidenstrykkeri, og trykkeriet fortsatte sin virksomhet etter at avisen "Bratsberg Blad" gikk inn i 1924.

Politisk tilknytning

Styrformann i det nye "Breviks Dagblad" ble doktor Nicolay Coch. Avisen ble en politisk  avis og Høyres organ i Brevik. Brevik Historielags første styre med doktor Coch som formann hadde sitt utspring til miljøet i "Breviks Dagblad". I de første årene til Brevik Historielag ble det skrevet mye lokalhistorie i avisen, noe man i dag har stor glede av.

Torvbakken

"Bratsberg Blad" og senere "Breviks Dagblad" hadde inngang fra Torvbakken frem til 1934, da ble trykkeriet flyttet til 2. etasje i den søndre sjøboden i H.M. Albretsen, som inntil da hadde vært leiligheten til bokhandler Carl P.C. Albretsen. 

(*Tekst over hentet fra Årboken Brevik før og nå - 2011 - av Johnny Sørensen)

Vi har ekstra utgaver av gamle aviser fra slutten av 1800-tallet og frem til midten på 1900-tallet som vi selger høystbydende

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler