Isdammer, isbruk og isforrentninger

I Grenlandsdistriktet rundt 1860 - 1960

I GRENLANDSDISTRIKTET CA. 1860 - 1960

Kilde:  Vidar Reinertsens Samlinger,Telemark Museum. 
Bearbeidet av Harald Nikman, oktober 2020

Mørjefjorden

Basserødvannet - Løken Is - Mølledammen - Haldens Isforretning - Mørjerøds Isforretning - Torbiørnshus Is - Vrangsund Is - Saga Is - Lerungsang Isforretning - Baalsrud tjern - Barkevigs Isforretning -  Lerunghallens Isforretning - Auen Iscompani - Buas Isforretning – Ødegaarden Isforretning

Oklungen og Bjørkedalen

Karl Lunde & S. Svensson (Oklungvannet) - Wiborg & Co (Oklungvannet) - Sætrevannet, Oklungen - Siljantjernet, Bjørkedalen - Lundevannet, Bjørkedalen - Flogstadkjenna, Bjørkedalen

 

Langangen

Rødskjær Isforretning - Lønnebakketjern Is - Rognliens Isforretning - Halvarp Iskompani - Hjertevik Isforretning - Sagbakken Isforretning – Stulstjern og Kokkersvold Skog – Svarttjern - Rødsæter Iskompani - Orestubben Isforretning – Fugledalen - Kokkersvold Isforretning - Martesbo Isforretning - Nauser Iskompani - Skiens Iskompanies Isforretning, Sundsåsen

 

Bergsbygda og Bjønnes
Repedalens Isforretning - Ramberg Isforretning - Lerstang Isforretning - Ormer Isforretning - Smedvik Isforretning - Ørjeviken Isforretning - Røra Brug Aktiebolag – Røra-Solvik Isforretning – Solvik Isforretning - Bjønnes–Solvik Isforretning - Nordpolen Isforretning - Lajordet Isforretning - Næpedalen Isforretning - Stokken Isforretning

 

Øyene
Arøen Isforretning - Bukkøya Isforretning - Sigtesøens Isforretning - Leirgrava Isforretning, Siktesøya - Bakkedammen Isforretning, Siktesøya - Dambukta Isforretning, Bjørkøya - Bjørkøens Isforretning - Sandøya Isforretning- Jordet Isforretning, Sandøya - Håøya gård, Fars Dam - Haaøens Iscompani

Skjelsvik og Heistad

Østvedt isforretning - Skjelsvik-Tangen Isforretning - Hvalen Isforretning - Troldhaug Isforretning - Nordre Lundedam - Heistad Isforretning - Lunde Isforretning - Strandjordet Isforretning - Saltboden Iskompani - Gravastranda Isforretning

 

Brevik og omegn

Ørvik Isforretning - Tangen Isforretning - Dalen Iskompani - Mikkelsrønningen Isdam - Kullbjørn Is - Hitterødbæks Isforretning - Ingebrethsens Isforretning, Myradammene

 

Herøya

Folkvang isforretning - Siniusdammen - Herøen Isforretning - Gunneklev Isforretning - Trudvang Isforretning - Værsvigs Iskompagni - Trygve Findal Isforretning, Versvika

 

Porsgrunn

Kirketjernet Is - Jønholt Is- Orekaasens Isforretning

Skien og Gjerpen

Børsesjø - Falkumelvens Iskompani – Langdammen, Kverndalen

 

Solum

Bjørntvedt-tjern - Klyve Iscompani - Gåsodden Isforretning - Leningshaltens Isforretning - Thorsberg Isforretning - Siberian Isforretning - Knardal Isforretning - Kilevannet - Lindtjern, Elgtvedt - Kjenndal-tjernet - Egelid Isforretning - Skjællebæk Iscompani - Slevik (Røra) Isforretning - Vold Isforretning - Sigbjørn Isforretning - Bjørnstad

Herre
Herre Isforretning - Linvika – Hellestvedtvannet - Traag Iskompani - Strømtangen Isforretning - Rafnes is

 

Surtebogen

Sortebogen Isforretning - Grønland Isforretning - Rønningen Isforretning - Tvetenstrand Isforretning -  Nordkap Isbrug - Island Isforretning - Asdaltangen Isbruk - Asdal Isforretning - Stranddammen Isforretning

 

Findal og Omborsnes

Mikkelstrand Isbrug - Kaasa Isbrug - Hafreager Isbrug - Findal Isforretning - Skjerke Isforretning - Cocheplassen Isforretning - Omborsnes Isforretning - Stokkevandets Isforretning

 

Stathelle og Langesund
Krabberødstrand Isforretning - Møllebugta eller Mølletangen Isbruk - Udsiktens Iscompani - Kværndalen Isforretning - Tvetenrønningen Isbruk - Ekelid Isforretning - Fagerheim Isbrug - Garthe og Omlands isforretning - Salen eller Saldammen Isforretning - Langesund Vannverk - Sandviks Iskompani

 

Åby, Brevikstrand og Trosby

Grobstokvannet Isforretning - Elvik Isforretning - Høvik Isforretning - Vinje Isforretning - Haukedalsvannnet - Hafsund Isforretning - Trosby Isbruk - Brevikstrand Isbrug – Fiskernes Salgslag, Kjønnøya

 

Valle

Isnæs Iscompagni - Kulvig Isbrug - Prestevigens Isbruk - Vaag Iskompani - Tegdal Isforretning - Grimsrød Isbrug - Fostvedt Isdam - Fossing Is - Sagvik Isbruk - Bagerovnens Isbrug - Hestemyr Isbruk -

Brevik Historielag Facebook

Brevik Vel Facebook

Brevik Byvåpen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler