FORSIDE / Om oss / Historielagets | Formål

a a a
 


Historielagets | Formål

Brevik historielag, stiftet 31. juli 1926, har til formål å søke vekket interesse for gransking av Breviks historie og kulturminner.

Dette søkes fremmet ved:

a)    Innsamling og oppbevaring av materiale som gir et bilde av byens og borgernes liv gjennom tidene

b)    Utstillinger og foredrag for å gjøre publikum kjent med innsamlet materiale.

c)    Historielaget kan opprette selvstendige underavdelinger, drevet i henhold til vedtektene for den enkelte avdeling, herunder museumsvirksomhet.

Vår visjon e


Brevik Byvåpen

Du vet du er fra Brevik når...

Brevik Torg - og Garasjesalg på FB


Developed by Aplia AS - Powered by eZ Publish