Brevik Historielags styre 2016

Ny leder og nytt styre på plass i Brevik Historielag etter årsmøtet 2016

VALG 2016

Tone Bente Bergene Holm
Leder

Turid Berg
Nestleder

Kristin Onsrud
Styremedlem

Elisabeth Kirkenes
Styremedlem

Odd Ødegård
Styremedlem

Kjell Gulliksen
Styremedlem

Mette Ravlo
Styremedlem

Aud Darrud
Vara

Harry Skui
Vara

Harald Nikman
Vara

Johnny Sørensen
Konsulent

Med dette har Brevik Historielag fått på plass et solid og kompetent styre i et år hvor det er mange spennende oppgaver og ta fatt på.

Styret vil særlig dette året følge den pågående strategiprosessen i Telemark Museum og se hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til denne mtp den videre museale driften ved Brevik Bymuseum. Styret er glad for det positive samarbeidet vi har med TM og har forventninger til gode løsninger og bærekraftige konsepter rundt Brevik Bymuseum.

Brevik Historielag har gjennom mange år mottatt og samlet inn et stort antall gjenstander. Mange med direkte tilknytning til Breviks hus og folk, men en hel del er i tillegg samlet inn i fm oppbyggning av musuemsutstillingene. Sammen med TM vil vi ila våren ha en grundig gjennomgang av dette. Det blir et viktig og spennende arbeid med mål om kanskje å redusere omfanget av gjenstander som må tas vare på.

Har du lyst til å hjelpe til og være med ? 

Ta kontakt med oss på brevikhistorielag@gmail.com

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler