Nye spor fra gammel tid dukker opp i Rindegården

Har du informasjon, bilder eller dokumentasjon fra Rindegården?

Spennende gamle innskjæringer i en tømmervegg har dukket frem under renoveringen av Rindegården på Sylterøya. 

Husets nye eiere, Monica Lill Normann og Mads Rogn, har i lengre tid søkt etter husets historie, men hverken de eller Brevik Historielag vet ikke hvilket årstall huset/gården ble satt opp. (Porsgrunn kommune har heller ikke det). 

På en tømmervegg i bryggerhuset fant de i høst flere spor etter noen  som har risset inn navn husets tømmervegger. Signaturen de har funnet viser:

  • AE 2/6 1811.  
  • Karl Olsen
  • Mina Johannesen 
  • Andreas Øyen

Ole Halvoren ser ut til å være husets første eier, han skal ha vært såkaldt fragdeman. I boken om "Brevik gjennomtidene" bind 1, finner vi en liten setning om en Ole Halvorsen som var reder i Brevik rundt 1840. Han skal ha hatt en skonnert ved navn "Preciosa". Vi vet at han signerte en avtale om Rindegården i 1839.

Initialene AE 2/6 1811 (som dukket opp på tømmerveggen) tror man er snekker Anders Erichsen, og at det er fødselsdatoen hans som står bak A.E.

Ved siden av at de har funnet ut at det snekker Anders Erichsen så har også smed Hans Jacob Jensen, Muremester Halvor Tronsen og tømmermann Gunder Tollefsen dukket opp.

Mads Rogn har også funnet informasjon fra branntakst som kan tyde på at Ole Halvorsen har bygd huset? Det lyder som følgende:

(Fol. 271a) «Aar 1841 den 9de Marts blev Ret sadt i Fragtemand Ole Halvorsens fra nyt af opførte og paa Sylterøen i Brevig beliggende Vaaningsbygning, som han ønsker indlemmet i Landets almindelige Brandassurancecasse; administreret af den constituerede Sorenskriver og Examinatus juris Tonning og medbetjent af de opnævnte og tilsagte Laugrettesmænd: Snedker Anders Erichsen, Smed Hans Jacob Jensen, Muremester Halvor Tronsen, og Tømmermand Gunder Tollefsen.*Huset hadde i sin tid tilbygg, kjøkkeinngang med trapp til 2. etage.

Kan du hjelpe?

Har du noen gamle bilder, dokumentasjon, familierelasjoner til noen av disse navnene som er funnet her?

Eller om du har bilder interiørt eller eksteriørt av huset?

Hører vi gjerne fra deg. Du kan kontakte oss på epost, eller via facebook

.  

Brevik Historielag Facebook

Brevik Vel Facebook

Brevik Byvåpen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler