1600 tallet | Å rope etter skyss

Det har vært overfart mellom Brevik og Stathelle fra disse småbyer vokste fram tidlig på 1600 tallet. Før den tid var det antakelig ytterst få som bodde fast på disse stedene.

Forbindelsen over strømmen mellom Bamble og Eidanger gikk i tidligere tider fra Blekebakken til Omborgsnes. Den dag i dag heter fjellplatåene ved vannkanten på begge sider av strømmen Roparberget. Avstanden var ikke større enn at man kunne rope over til den andre siden for å få skyss. Ferdselen var nok meget beskjeden i omfang. Det var ikke mange utover øvrighet og presteskap som var på reisefot. Veien ble mest benyttet fra høsten av og på vinterstid, når turen i åpen båt over Rognsfjorden var risikofylt.
Fra Bamble kirke fulgte man den gamle veien fra vikingtiden, over Gjerstad og Rugtvedt frem til Omborgsnes. Så ble man rodd enten over til Blekebakken, eller hvis ikke strømmen var for stri, opp til saltbua overfor Frierflauane, for der å ta bena fatt over til Eidanger kirke. Skulle man til Skien, ble man rodd lengre oppover i Frierfjorden.
Det var først i 1689 da postveien fra Brevik / Stathelle til Kristiansand ble anlagt at det ble en fast skyssforbindelse over Breviksstrømmen. Det vil si skyssen var en del av postveien og skyssen ble utført ifm postgangen helt frem til slutten av 1700-tallet. Da ble det gitt bevillinger til ordinær overfart for folk flest.

Brevik Historielag Facebook

Brevik Vel Facebook

Brevik Byvåpen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler