Gruppe 9

Gruppe 9 er et svært populært galleri i Skipper Sørensens hus i Brevik. Drevet av kunstnere og kunstglade mennesker.

Gruppe 9 ble startet våren 1969. Lise Rygh Svendsen var initiativtaker sammen med Rigmor Florell, Ellnor Strøm, Bill Smith og Nora Samuelsen.

Disse  fikk låne første etasje i selve Skipperhuset av Porsgrunn kommune til den aller første utstillingen.  Alv Kapstad, Arnulf Rosland, Tittan Engebretsen og Samuel Svendsen ble invitert til å stille ut sammen med initiativtakerne.  Det ble ni utstillere, derav navnet.

Det ble en allsidig utstilling, som holdt åpent 8 dager og med bra besøk.  Kapstad stilte med utskårede kirkestoler med gyldenlær. Rosland viste sine trerelieffer med motiver fra Brevik. Samuel Svendsen kom med sine flotte skutemodeller. Rigmor Florell, Bill Smith og Tittan stilte ut malerier og det var veggtekstiler av Ellnor Strøm, batikk og kunstbroderi av Lise Rygh Svendsen og stofftrykk av Nora Samuelsen.  Rigmor ba postmester Albretsen om å få låne noen gjenstander fra Brevik historielag til utstillingen. Han var så velvillig at hun fikk nøkkelen til lageret og og der plukket hun med seg det vi trengte.

3. november samme år åpnet vi århundrets utstilling i Brevik Rådhus. Lise Rygh Svendsen hadde på mirakuløst vis klart å overtale kunstsamleren Rolf Stenersen i Oslo, til å låne oss 30 verker  av Picasso, Klee, Miro, Mondrian og Kadinsky, Vasarely, Gunnar S. Gundersen m.fl.

Ved hjelp av kommunen og private bedrifter klarte Gruppe 9 å reise  det beløpet som krevdes for å forsikre utstillingen – og det ble en gedigen suksess, med flere tusen besøkende, ifølge lokalavisene.

|I første omgang fikk vi låne Skipperhuset til 10.aug. Porsgrunn kommune hadde vedtatt at huset skulle rives. Men siden deler av huset  var datert til før bybrannen i 1761, mente Gruppe 9 og flere med dem, at huset burde bevares. Ulrika Gjønnes var, i denne vanskelige tiden, en av våre største støttespillere og ble også medlem av gruppen.

I desember arrangerte vi juleutstilling i huset og sommeren 1970 var vi fremdeles på plass i Skipperhuset med ny utstilling.

I 1972 hadde vi en underskriftkampanje som viste at mange i Brevik ønsket å beholde både den gamle trehusbebyggelsen og Gruppe 9. Breviks befolkning var nok delt på midten når det gjaldt riving eller bevaring.

Året etter var skjebnen til Skipper Sørensens hus igjen oppe til diskusjon i Porsgrunn bystyre. Et av innleggene i debatten lød slik: ”Kommunen har betalt en masse skattepenger for å få revet husene, ikke for å opprettholde livet i en liten åndsflokk”.

Kari Røhmen Langaas, som på denne tiden var medlem i Gruppe 9, stod på da det gjaldt som verst og rivingsvedtaket ble til slutt omgjort. Da hadde fylkeskonservatoren også kommet på banen.

I desember 1973 ble det avholdt stiftelsesmøte hvor retningslinjer for ”Gruppe 9s virksomhet ble vedtatt, bl.a. at vi skulle arrangere utstillinger både for etablerte kunstnere og for amatører. I februar 1974 ble det aller første årsmøtet avholdt. Følgende styre ble valgt: Formann Rigmor Florell med Alf Kapstad som vara. Kasserer Grethe Kristiansen. Sekretær Eva Sanderød. Styremedlemmer ble Rolf Vik og Asbjørn Gullerud.

Kommunen vurderte nå å sette bygningene i stand, men etter at 2. etasjen på Fløybygningen var revet, fant de ut at det ble for dyrt.  I 1982 fikk Gruppe 9 overta bygningene vederlagsfritt fra Porsgrunn kommune.  I 1985 tok vi opp et lån på kr. 200.000,- i Brevik Sparebank for å sette Fløybygningen i stand. Bygningen hadde da en presenning over åpningen der annen etasjen hadde vært.   I desember s.å. fikk vi tildelt kr. 100.000,- fra Norsk Kulturråd.

24. mai 1987 tok vi den nyrestaurerte fløybygningen i bruk for første gang.

I 1989 fikk vi kr. 10.000,- fra Telemark fylke for å legge inn oppvaskbenk og toalett i fløyen. Beløpet ble bevilget mot at Gruppe 9 skjøt inn et tilsvarende beløp. Før sommeren var kjøkken og WC. installert av Brønsten. En stor forbedring i bruken av huset.

Medlemmene har vekslet opp gjennom årene, det har også antallet. Rigmor Florell  og Nora Samuelsen er de eneste gjenværende fra den aller første tiden. De har gjennom mange år vært leder og sekretær i gruppen.

 Dagens øvrige medlemmer er Eva Sanderød (medlem fra 71-72) fra Brevik, men bosatt i Oslo, Trine Nordby, Nystrand, James Currin, arkitekt fra USA, Berit Kornkåsa og Wilfred Hildonen fra Stathelle og Liv Tangvald Larsen, Skien. Alle disse arbeider med billedkunst.

I tillegg har vi en keramiker, Stine Bolstad, bosatt i Porsgrunn.

I 1988 opprettet vi en venneforening for ”Gruppe 9” og Skipperhuset. Der har vi nå over 60 medlemmer.

Siden vi overtok huset i 1982, har vi hatt mellom 8 og 10 utstillinger pr. år.

Brevik Historielag Facebook

Brevik Vel Facebook

Brevik Byvåpen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler