Skipper Sørensens hus

Her kan du lese om skipper Sørensens hus (Gruppe 9). Breviks eldste hus som slapp unna bybrannen i 1761

I grunnboken for Brevik er den første grunnseddel datert 21, april 1834 til Halvor  Dahl mot årlig avgift på 2 speciedaler. Selve huset dateres tilbake til tiden før bybrannen, og kan muligens føres tilbake til rundt år 1700. Når man ser på utviklingen av Brevik som tettsted og senere by, er det indre havn som var og er det naturlige område for bebyggelse.  I eldre tid hvor trelasteksport var fra 1600-tallet den dominerende handelvirksomhet i Brevik ligger dette huset og området rundt midt i "smørøyet" for utvikling av stedets handelsvirksomhet både for sjø- og landrelatert virksomhet.

Når vi ser på utviklingen videre ser man at 6. juni 1849 blir eiendommen skjøtet over fra Halvor Dahl til sønnen Peter Severin Dahl.

Halvor Dahl som var født i 1778 var skipsfører og den første skuten som han seilte ut med som skipper var "Trende Venner" i 1804.  Senere ble det barken "Søeblomsten" som bl.a. seilte i lisensfarten med tømmer på England i 1811. Skutens reder var Hans Erichsen som på den tiden satt med Tollbodbygningen.  Samme år hadde han også en tur med "Speculationen". Fra  1822 var Halvor Dahl skipper ombord i "De 3de Venner" og i 1835 ble han fører av den nybygde briggen "Forsøget" tilhørende Albert Th. Blehr.

Halvor Dahl døde  12.05.1857.

Sønnen Peter Severin Dahl ble også skipsfører. Han førte skonnerten "Ellida" i 1846, briggen "Ariadne" i 1847, barken "Baldur" i 1855, skonnertskip "Nordsøen" i 1865 og barken "Glencairn" i 1866.

7.oktober 1854 selger  Peter Dahl eiendommen  til Mads Helland for 1.200 spd.

Trelasthandler Mads Olsen Helland  drev en allsidig forretningsvirksomhet med trelastvirksomhet på tomta hvor Brevik Brannstasjon ligger i dag. Som reder disponerte han over en rekke skuter som seilte i trelastfarten, i isfarten og i fart på Nord-Amerika. En bredere omtale av Mads O. Helland finnes i omtalen av matr. 4. som han overtok i 1865.

17. desember 1864 solgte Mads Olsen Helland eiendommen til Anders Sørensen for 1.350 speciedaler.

Skipsfører Anders Sørensen ble født i Brevik 24.01.1827. Han foreldre var matros Søren Eriksen og hustru Kirsten Nielsdatter.

Anders Sørensen giftet seg i Eidanger kirke 6. september 1853 med Gjertrud Marie Isaksdatter født i Eidanger i 1828.

Folketellingen forteller om familien  i 1865:

Styrmann Anders Sørensen 39 år født i Brevik. og hans hustru Gjerterud Marie Isaksdatter 40 år født i Eidanger.

Barn: Søren Sørensen født i Brevik 15.11.1853 død 21.07.1913 Han ble skipsfører , Kirsten Martine Sørensen født i Brevik 01.11.1857, Karen Marie Sørensdatter født i Brevik 31.03.1859, Anna Gerdemine Sørensdatter født i Brevik13.06.1860, Thora Caroline Sørensdatter født i Brevik 20.06.1865.

Huset hadde en tjenestepike: Mette Kristensdatter 20 år født i Eidanger.

Her bor også: enke Petra Henriette Aamodt 37 år født i Brevik.

Barn: Otto Kristian Aamodt 11 år født i Brevik og Claus Barclay Aamodt 8 år født i Brevik. Petra Henriette Aamodt var lærerinne ved Brevik Folkeskole og hadde fast stilling på skolen i årene fra 1874 til 1900.

Hun hadde en tjenestepike: Maren Dorthea Gundersen, 24 år født i Bamble.

Styrmann, senere skipper Anders Sørensen første skip som han var medeier i var en slupp som het "Lastdrageren". I årene som fulgte var Anders Sørensen skipper ombord i en rekke Breviksskuter: skonnert "Lucie Marie" i 1861.  brigg "Veranda" i 1862, brigg Fremad i 1867 her var han også medeier,  brigg "Ossian 1870" også her var han medeier, skonnertskip "Anna" i 1874, brigg "Professor Daae" i 1878 denne skuta var han eier av og sønnen, Søren Sørensen var skipper ombord, bark "Lord Baltimore" i 1883, bark "Kvik" i 1888. Han var eier av og skipper ombord i brigg "Alix" i 1894. Denne skuten forliste på svenskekysten i 1903. Anders Sørensen seilte også en fart over med bark "Alliance" i 1903, samme året hadde han også en isfrakt  over til England  med bark "Oryx". Som man så førte denne skipperen en rekke Breviksskuter gjennom flere år. Han ble i sin levetid navngjeten som den erfarne og "store" skipperen i Brevik.

Allerede i 1859 hadde han lospapirer for å føre skutene trygt i havn fra Langesundsbukta og inn til Brevik.

Når vi kommer frem til folketellingen i 1900 ser vi at skipper Anders Sørensen er oppført som enkemann. Hans ugifte datter Karen Marie Sørensen født i Brevik i 1859 var husbestyrerinne.

Reder og skipper Anders Sørensen døde 22.05.1903. Sønnen, skipper Søren Sørensen døde 21.07.1913.

I årene etter århundreskiftet bodde her også :

Andreas Daniel Sørensen født i Brevik 21.12.1831, død 12.05.1903.  Han drev manufakturforretning. Hans hustru Marie Pauline Sørensen født i Bamble i 1831, døde 01.05.1920

Barn: Marie Pauline Sørensen født i Brevik i 1862. Hun var handelsfullmektig i manufakturforretningen, Danny Sørensen født i Brevik i 1868. Hun hadde broderiforretning.

I huset var en tjenestepike: Everine Larsen født i Brevik i 1883.

Når vi kommer frem til 1910 har det kommet nye leieboere i huset:

Tannlege Peter Andreas Lerche født i Larvik 24.04.1879.

Hustru Karen Eugenie Lerche født i Fredrikstad 22.04.1877.

Barn: Else Eugenie Lerche født i Chicago 23.10.1905, Hans Petter Lerche født Kristiania25.06.1907, Dagny Elisabeth Lerche født i Kristiania 09.07.1908, Eli Ragnhild Lerche født i Brevik 02.08.1910.

Familien hadde en tjenestepike: Mathilde Lovise Næss født i Kjose 15.05.1891 og en barnepike: Ella Marie Nyborg født i Kristiania 19.06.1892.

Tannlege Peter Andreas Lerche utvandret til Amerika i 1901, kom tilbake til Norge i 1906. Først til Kristiania og i 1910 hadde han bopel i Brevik.

Under tannlege Lerches fravær ble tannlegepraksisen ivaretatt av tannlege Stig. Størksen i Skien. Sommeren 1907 assisterte Audun Gunnerius Drangsholt i denne tannlegepraksisen i Brevik.

19. februar 1919 foreligger det skjøte på eiendommen  fra Karen Sørensen til A/S Brevik Staalpresningsverk for kr. 18000,-.

I mellomskrigsårene  og i årene etter 1945 ble eiendommen  "Stålpressa"s utleiegård.  Det var 2 leiligheter i hovedbygningen, en i hver etasje. Det samme i sidebygninge. Her var det en leilighet i hver etasje. Det ble i løpet av årene mange Breviksfamilier som bodde her over en viss tid.  I hovedhusets første etasje holdt vulkanisør Edvin Antonsen til. Her hadde hadde sitt vulkaniseringsverksted.  Her var reparasjoner av dekk til vogner, biler, slanger, remmer osv til industrien, og private fikk lagt på nye såler til gummistøvlene  når de var slitt ned. Solide gummisåler med gripemønster ble utført av Edvin Antonsen.

I 1946 solgte A/S Brevik Staalpresningsverk  eiendommen til John Edvin Antonsen for kr. 20.000,-.

Til tomten hørte også en bryggetomt. En smal teig førte ned til havna.

Vulkanisør Edvin Antonsen ble født 26.11.1889,. Han døde 20.04. 1961.

Hustru Edvine Antonsen født 25.01.1888, død 22.12.1956.

De hadde en datter: Else Elina Antonsen født 03.09.1926, død 18.05.1994. Hun var blant annet speiderleder for KFUK-speiderne i Brevik i en rekke år..

Området her nederst i Pilebakken  var berørt av flere reguleringsplaner. I 1969 kjøpte kommunen eiendommen i den hensikt å rive husen(e). De som bodde her flyttet etterhvert ut og huset ble stående tomt. Kommunen fikk mye motbør for sine planer.  Arkitekter, kunstnere og historikere kjempet for miljøbevaring av Brevik sentrum. Huset ble så stående inntil videre, og Gruppe 9 fikk tillatelse til å flytte inn.

Samfunnsutviklingen var på miljøaktivistenes side, og huset ble stående til glede for fremtidens generasjoner.

I 1982 ble eiendommen overdradd vederlagsfritt til Gruppe 9.

Matr. 6 - Hoffmannsgat 2 tomt 1 - Gruppe 9

Sørensen, Anders 1902

1

Sørensen, Anders 1902

Relaterte objekter

Ingen

Brevik Historielag Facebook

Brevik Vel Facebook

Brevik Byvåpen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler