Historielaget | Historie

En trang fødsel før stiftelsen i 1926

Det var ønske om å få nedskrevet Breviks historiel som var bakgrunnen for å starte et historielag i Brevik. Allerede før århundreskiftet hadde det vært planer fremme for å få istand en "Breviks historie". Det første forslag som så dagens lys ble fremmet i 1903. En søknad til Brevik Kommune på kr. 3000,- til utarbeidelse av Breviks historie. Søknaden ble av budsjettmessige grunner som det - avslått. Bak dette forslaget var telegrafbestyrer H.H. Steen, kjøpmann H. M. Albretsen og dr. Nicholai W. Coch. I årene frem til stiftelsesåret 1926 ble det privat samlet inn endel materiale om Breviks historie bl.a. av telegrafbestyrer Steen, skoleinpsektør Hummel og dr. Coch.

Foranledningen for stiftelsen av Brevik Historielag i 1926 var en artikkel som Corn. Scheel Schilbred hadde i Breviks Dagblad 17. juli 1926. I denne artikkel ble det lagt vekt på hvilken verdi det ligger i en bok byens historie. Videre skrev han at det var nødvendig å få satt i gang arbeid snarest mulig. Schilbred henstilte i sin artikkel til interesserte innen bystyret til  å ta seg av saken. Denne tanke slo imdidlertid ikke gjennom hos bystyrets medlemmer.  I mellomtiden hadde Schlbred søkt samarbeide med postfullmektig Rolf Albretsen som også var interessert i å starte et historielag. N.W. Coch, C.S. Schilbred og Rolf Albretsen besluttet så etter endel konferanser å forsøke å danne et historielag for Brevik, med det formål å utgi Breviks historie.

Ved stiftelsen av Brevik historielag 31.07. 1926 var følgende tilstede: Kjøpmann H.M. Albretsen, dr. Nicolay W. Coch, skoleinspektør N.M Hummel, stud.jur.Corn. S. Schilbred, postfullmektig Rolf Albretsen, lærer Thor Ketilson og stud.med. M.E. Midelfart. I protokollen står det innledningsvis slik for det første møte:

"Vi, undertegnede erklærer herved "Breviks Historielag" for stiftet. Lagets formaal er at arbeide for samling av opptegnelser, bilder og gjenstander angaaende Brevik i svundne dage. Hensigten er saa senere at utgi en "Breviks Historie" på gundlag avd det insamlede materiale." Det ble videre bestemt at historielaget skulle organiseres med en avdeling i Oslo, såkalt utenbys avdeling. Organisert med felles styre, men med hver sin sekretær. Samtidig vedtok man at ingen nye medlemmer kunne opptas, hvis man ikke var anbefalt av minst to av historielagets medlemmer, samt i styremøte oppnå minst 2/3 flertall for| opptagelsen. Kontingenten ble kr 5,00 pr år og 100,00 for livsvarig medlemsskap. Dette må har virket eksklusivt. På årsmøtet 9 år senere den 27.april 1935 ble det vedtatt nye lover for Brevik Historielag og paragraf 2 lyder slik: " Envher kan mot en kontingent av kr 2,50 pr år ble medlem av laget". 

Tilbake til stiftelsesmøte den 31.juli 1926. Det første styre fikk denne sammensetning: Formann dr. Nicolay w. Coch, viseformann ble skoleinspektør N.M Hummel. Formann i redaksjonskomiteen, C.S. Schilbred. Kasserer og viserformann i redaksjonskomiteen Rolf Albretsen, til sekretær og arkivar i Brevik ble valgt Thor Ketilson, sekretær i Oslo ble M.E. Midelfart. På samme møte ble det enstemmig besluttet å innvotere telegrafbestyrer Steen som æresmedlem.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler