Skuter ble bygd i Brevik

Det ble bygd skuter flere steder i Brevik

I gamle dager var havnen på innsiden av Øya i Brevik oppslagsplass for tømmer som ble fløtet inn fra Eidanger og Bamble. I tillegg til lasteplasser var det flere steder hvor det ble bygd skuter. Spesielt på nordsiden av Øya lå vervene tett. Der hvor Rådhusplassen ligger i dag, het det Cocheverven fra midten av det forrige århundre. Her har det gjennom generasjoner blitt bygd skuter. Ved siden av Cocheverven lå Røeverven, et navn som ble satt på stedet etter en av Breviks store skipsreder Cornelius Røe.

Cocheverven hadde navn etter skipsreder Nicolai W. Coch som blant annet var den første is-eksportøren fra Brevik i begynnelsen av 1860-årene. Lenger ute på utsiden av Øya, der blikkvarefabrikken lå, (nybygg og badestrand i dag) ble det også bygd skuter.

Salingstrand på Øya var også et sted hvor kjølen ble strukket til en rekke skuter på 1800-tallet. På fastlandssiden av havneområdet, der hvor "Stålpressa" og "Sjøloftet" ligger i dag, var det også skutebygging. I tillegg til disse sentrale områder, ble det bygd skuter i Trosvik.

Brevik Historielag Facebook

Brevik Vel Facebook

Brevik Byvåpen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler